WED Clay / Keramische Klei

WED Clay / Ceramic Clay

WED Clay: is speciaal geformuleerd als zeer gladde, langzaam drogende klei voor het modellering. Het wordt voornamelijk gebruikt door designstudio's en de entertainmentindustrie voor modellering, design, mock-up en tooling. Niet geformuleerd om in de oven te harden.

Keramische klei:

WED Clay / Ceramic Clay products

WED Clay 11,5 Kg. WED Clay is a slow drying clay that's usised in the FX industry to make quick or large scale sculptures. it has a percentage of glycerin added to slow the dryingtime and extend the working time. Great for maskmaking and creature suits. 19,50 EUR (Prijs exclusief 21% BTW)